- Vi går inn i en spesiell høst, og vi må minne oss selv og andre på at vi fortsatt er i en pandemi, sier Atle Teksum, kommunalsjef for oppvekst i Stange kommune. - Vi vet at det har vært knyttet bekymringer og tanker rundt gjennomføringen av leirskoleoppholdene, og for Stangeskolen ble det viktig å gjøre de vurderingene vi mener ivaretar våre elever best mulig.

Vil legge til rette for at så mange som mulig kan delta

Koronasituasjonen har ført til en annerledes hverdag og den vedvarende situasjonen gjør at mange sitter med bekymringer. 
- Vårt mål er at leirskoleoppholdet er noe alle elevene gleder seg til, og ikke et opphold preget av bekymringer og usikkerhet hos elever og foreldre, sier Teksum. – Det er vår oppgave å legge til rette for gode aktiviteter for alle våre elever. Dersom vi hadde gjennomført leirskolene nå, vet vi at noen elever som ellers ville deltatt, hadde blitt værende hjemme, da det er for mange bekymringer i for mange hjem til at vi hadde fått med alle.

Handler om mer enn smittevern

Stange kommune samarbeider tett med kommuneoverlegen. Kommunen følger vurderingene om at leirskoleopphold kan gjennomføres forutsatt at alle nødvendige forholdsregler tas og retningslinjer følges. Kommunens helhetlige vurdering dreier seg samtidig om mer enn bare smitteverntiltakene. 
- Det handler om å skape trygge rammer for elevene i en situasjon hvor de er langt hjemmefra, sier Teksum. – Vi må forberede oss på alle tenkelige situasjoner. For oss ble det derfor viktig å vurdere hva det vil gjøre for et barn om det får symptomer og eventuelt måtte være i isolat mange timer unna mor og far. Dette, i tillegg til det faktum at ikke alle elever ville deltatt, ble tungtveiende for vår vurdering om å utsette. 
Teksum understreker at dette ikke er et krav fra kommuneoverlegen, men en helhetlig vurdering fra Stange kommune. – Vi ser at andre kommuner har vurdert dette annerledes, og det har vi full respekt for, understreker kommunalsjef Teksum. - Vi har også respekt for at leirskoleoppholdet vekker positive og negative følelser hos både elever og foreldre. 

Finne gode alternativ

I henhold til opplæringslovens § 13-7 b skal kommunene sikre elevene leirskoleopphold eller en skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng, i løpet av grunnskolen. Dette kravet gjelder selv om høstens leirskoletur må utsettes på grunn av utbruddet av covid-19. 
- Elevene vil få et tilbud om skoletur, men det kan være at vi må finne andre alternativ. Vi ønsker nå, sammen med foreldrene, å finne frem til gode alternativ til det utsatte tilbudet når verden og Norge på et tidspunkt stabiliserer seg, avslutter Teksum.