Selv om vi antar at det er lav smittespredning i befolkningen generelt, anbefaler kommuneoverlegene at personer i Hamarregionen som tilhører risikogruppene forholder seg til Folkehelseinstituttet sine råd for stor smittespredning i samfunnet inntil videre. Anbefalingen gjelder fram til utbruddet er under kontroll.

Råd til risikogrupper - fhi