Møte ble avholdt i aulaen på Ottestad ungdomsskole Møtet kan sees her....