Drømmer over grenser er et samarbeidsprosjekt mellom billedkunstner Lucia Aragon, Norsk utvandrermuseum og Glomdalsmuseet. 

- Vi er heldige som har Norsk utvandrermuseum i kommunen. Dette er det eneste museet og forskningssenteret i Norge som i sin helhet fokuserer på norsk utvandrerhistorie. Samme med Glomdalsmuseet, som har fokus på nasjonale minoriteter og nyere migrasjon, trekker de nå deler av sin formidling utendørs og til det offentlige rom. Dette synes jeg er flott, og jeg er glad for at valget falt på Stange sentrum, sier kultursjef Solbjørg Tveiten. 

Politisk statement

Med et kunstverk i Stange sentrum belyses spørsmål rundt migrasjon. Hvordan er det egentlig å reise fra alt man kjenner? Hvordan er det å komme til et nytt sted? Er det likheter mellom de norske utvandrerne på slutten av 1800-tallet og innvandrere i Norge i dag?

- Veggmaleriet er på mange måter et slags politisk statement. Ett lands utvandrer er et annet lands innvandrer. Migranter deler en drøm om et bedre liv, uavhengig av om forflytningene skyldes arbeid, fattigdom eller krig, sier prosjektleder på Norsk utvandrermuseum Inger-Maren Slagsvold. 

I kunstverket møtes nåtid og fortid; en mann som søker et bedre liv i Europa, og en kvinne fra 1800-tallet som søker det samme i USA. I maleriet ser vi også, og spesielt når mørket faller på, hvordan menneskene får vinger og blir til fugler – naturens evige migranter. Samtidig stilles spørsmålene: Hva er din drøm? Hvor hører du til? Hva betyr hjem for deg?

- Noen drømmer kan endre verden og flytte fjell. Mens andre verken lar seg realisere eller trenger å realiseres, men har sin funksjon som tanker som gjør livet lettere, sier Slagsvold. 

Bilder fra åpning

Tirsdag 20. oktober var det offisiell åpning av kunstprosjektet. Danserne Andrea Winsnes og Cecilie Sleppen Ålskog ga et utdrag av danseforestillingen «Stillhet og mørke». Stillhet er mellomrommet mellom lyd, lys, bevegelse og støy, og forestillingen dveler i og utvider dette mellomrommet. Gjennom forestillingen dannes poetiske bilder av kropper, natur og tekstiler i stillhet og i bevegelse.