Nils A. RøhneI kraft av vervet som en offentlig person, er det naturlig og riktig å informere om situasjonen. Behandlingen har pågått i to og en halv måned, og forløpet innebærer også en cellegiftbehandling som vil foregå over ca. 4 måneder.

Med dagens behandlingsalternativer finnes ingen behandling som innebærer helbredelse. Kreften er oppdaget på et tidlig tidspunkt og er av en slik karakter at sykdommen kan bremses ned betydelig. 

- Rådet er å leve et mest mulig normalt liv og det normale livet for meg innebærer å skjøtte mine ordføreroppgaver, sier Røhne. - Det er ikke planlagt noen endringer i mine avtaler og arbeidsmengde. 

Legene som har ansvaret for behandlingen, kan ikke gi en presis prognose i forhold til konsekvensene av diagnosen, bortsett fra at status innebærer en betydelig «nedbremsing» av sykdommen. Etter samtalene med kreftlegen, legger ordføreren til grunn at han vil fungere ut hele valgperioden.

– På tross av den alvorlige diagnosen er jeg for tiden i god form og jeg vil fortsatt være tilgjengelig for innbyggere og politikere i Stange. Jeg regner med å kunne håndtere eventuelle belastninger knyttet til behandlingen, uten at det skal gå utover de plikter og oppgaver jeg har som ordfører, understreker Røhne.