Det er nå et pågående utbrudd av covid-19 i Hamarregionen. Det konstaterte kommuneoverlege Ketil Egge på en pressekonferanse i dag.

- De siste fire dagene er det påvist 13 smittetilfeller i Hamarregionen, forteller Egge.

Så langt i dag er det rapportert 6 nye tilfeller. Tre av disse er hjemmehørende i Stange og to i Hamar, og ett i en kommune utenfor regionen. - Vi kan ikke utelukke sammenheng med andre pågående utbrudd i Innlandet, sier kommuneoverlegen.

Ungdom rammet

Ungdom og unge voksne i Hamar og Stange er blant de nyeste tilfellene. Det er i dag påvist smitte hos elever ved Ringsaker videregående skole og Hamar katedralskole.

– Vi har i tillegg noen mistenkte smittetilfeller blant de unge, forteller Ketil Egge. – Vi venter nå på testsvar, og situasjonen er fortsatt noe uoversiktlig.

Både videregående skoler, grunnskoler og barnehager i Hamarregionen har fått beskjed om å skjerpe inn sine smitteverntiltak, men kommuneoverlegen har ikke funnet grunn til å heve nivået på smittevern foreløpig. – Vi holder fortsatt skolene på gult nivå, men har orientert dem om situasjonen og bedt dem skjerpe inn tiltakene som allerede er innført, sier Egge.

Kommunedirektøren i Stange, Kaija Eide Drønen, legger til at dersom situasjonen endrer seg og kommunens tjenester blir direkte berørt, vil det komme informasjon om dette. Foreløpig er det ikke tilfelle. 

Oppfordringer fra kommuneoverlegene

For at vi raskt skal få kontroll på smitten har kommuneoverlegene noen viktige oppfordringer:

  • Hvis man ikke føler seg helt frisk skal man holde seg hjemme.
  • Alle med symptomer på luftveisinfeksjon bes melde seg til testing.
  • Begrens antall personer du har nærkontakt med de neste dagene.
  • Ungdom bør unngå festing i helga! Husk at alkohol forkorter meteren. Vær sammen i små grupper heller enn å samles mange.