Det har også i dag vært registrert nye positive tilfeller i Hamarregionen. I alt 12 tilfeller er påvist siden oppdateringen i går. Det vil si at vi har hatt 25 påviste smittetilfeller siste 5 dager. De siste tilfellene fordeler seg slik på kommunene: Løten 1, Stange 4, Hamar 7, Ringsaker 0.

- Smittetilfellene har i stor grad sammenheng med andre kjente tilfeller, sier kommuneoverlege Ketil Egge. - Vi regner med at det fortsatt vil komme nye smittetilfeller de nærmeste dagene. 

På bakgrunn av utviklingen de siste dagene er det hentet inn ekstra ressurser for smittesporing. – I tillegg bygger vi en ekstra reserve i tilfelle det blir større behov de kommende dagene, sier Egge.

Sterk oppfordring om å begrense antall kontakter

Oppfordringen til befolkningen, spesielt til de yngre, er som tidligere: Det er viktig å begrense antall personer du har omgang med. 

- De som har smittetilfeller i nære omgivelser, må være spesielt forsiktig de nærmeste ukene, understreker kommuneoverlegen i Hamarregionen.