Kaija Eide Drønen – Jeg oppfordrer alle våre innbyggere til å følge de nye nasjonale anbefalingene om å begrense antall nærkontakter, og er svært nøye med å ivareta smittevernhensyn.  

Det foregår et omfattende arbeid med smittesporing hos kommuneoverlegene i Hamarregionen. – Smittesporingen er svært krevende og spesielt i det vi ser at enkelte har mange nærkontakter, sier kommuneoverlege Bente Bjørnhaug.

– Det pågående utbruddet kan derfor raskt øke i antall. Smittetilfellene har fortsatt i stor grad sammenheng med andre kjente tilfeller. De siste 6 dagene er det påviste 44 tilfeller i Hamarregionen. Åtte av disse er hjemmehørende i Stange. 

Hittil i dag er det meldt om ytterligere ett tilfelle i Stange kommune. Det betyr at det totalt er 50 personer bekreftet smittet av koronaviruset i Stange. 

Stange videregående skole

Alle videregående skoler i regionen har innført rødt nivå ut denne uken. Det betyr at Stange videregående og Jønsberg videregående skole gjennomfører undervisning både på skolen og via fjernundervisning.

Stange kvalifiseringssenter 

Stange kvalifiseringssenter har innført digital hjemmeundervisning for alle elever resten av uken. 

Skoler og barnehager 

For å kunne være i forkant av et eventuelt større utbrudd, forbereder skoler og barnehager seg nå på en opptrapping fra gult til rødt smittevernsnivå. Konsekvensene av å gå fra gult til rødt nivå vil i første omgang være redusert åpningstid, stengte enkeltavdelinger og hjemmeundervisning. Dersom det blir aktuelt å bruke noen av disse tiltakene, vil skolene og barnehagene informere berørte om dette fortløpende. 

Les Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern i barnehager og skoler

Besøk på våre helse- og omsorgssentre

Det er ikke innført besøksrestriksjoner på nåværende tidspunkt. Dersom det blir nødvendig å legge begrensinger for besøkende vil det komme nærmere informasjon om dette.

Anbefaler bruk av munnbind

Kommuneoverlegene i Hamarregionen anbefaler nå alle som bruker kollektivtransport om å bruke munnbind, der det er vanskelig å overholde en meter avstand. 

Nasjonale anbefalinger

Les vår nyhetssak om regjeringens nasjonale anbefalinger her.