Nils A. Røhne– At dagens møte holdes digitalt, er en naturlig konsekvens av det utbruddet vi står midt oppe i, sier ordfører Nils A. Røhne. Røhne sier at hvis smittesituasjonen tillater det, så håper han å få gjennomført kommende møter fysisk. – Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvordan situasjonen er i november og desember. Det er ikke til å legge skjul på at politiske diskusjoner gjør seg best når vi politikere kan møtes fysisk. Med tanke på forestående budsjettarbeid spesielt, håper vi at kommunestyret kan ta de viktige diskusjonene og beslutningene når alle er tilstede i samme rom. 

Ordføreren understreker samtidig at det viktigste nå er å følge de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger, og at alle ivaretar smittevernhensyn. 

Utdelingen av integreringsprisen som skulle skjedd på dette møtet, utsettets til et senere tidspunkt.

Sakspapirene til møtet 

Møtet weboverføres her