• Totalt antall som er eller har vært smittet: 587 personer
  • Totalt antall som er eller har vært smittet i 2021: 420
  • Siste registrerte smittetilfelle i Stange: 30. september (3)

Fra 1. oktober vil vi ikke rapportere daglige smittetall, Dette gjelder også i nabokommuner og i lokale medier. Skulle det oppstå uforutsette hendelser knyttet til utbrudd eller nye virusvarianter, vil det sjølsagt bli meldt om det.

Her finner du månedlig oversikt over smittetilfellene i Stange kommune