- Det er fortsatt et pågående smitteutbrudd i området, men i Stange ser vi en positiv utvikling med færre meldte tilfeller, sier kommuneoverlege Bente Bjørnhaug.

I dag er det meldt om ett nytt tilfelle i Stange. I det pågående smitteutbruddet er det totalt 19 bekreftede tilfeller siden mandag forrige uke.

- Tiltakene har bidratt til at en nå har bedre oversikt over smittesituasjonen enn en hadde forrige torsdag. Smittetrykket blant barn og unge under 25 år anses ikke lenger å være like høyt. Fortsetter denne trenden, er planen å senke nivået i grunnskolen fra rødt til gult med virkning fra mandag 9.november, sier kommuneoverlege Bente Bjørnhaug. 

- Den lokale forskriften som ble fastsatt vil bli vurdert av kriseledelsen på fredag 6.november med tanke på om tiltakene skal lettes på. Forbudene som er rettet spesifikt mot barn og unge vil derfor bli særskilt vurdert. Inntil fredag blir det imidlertid ingen endringer i tiltakene for Stange sin del, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. 

- Det er viktig å understreke at hele befolkningen fremdeles bør begrense nærkontakter. Når det gjelder fritidsaktiviteter for voksne er det svært viktig at disse gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer for aktiviteten. Dersom det ikke er mulig, kan ikke aktiviteten gjennomføres. For øvrig er det viktig at alle følger nasjonale retningslinjer for besøk i private hjem, understreker kommuneoverlege Bente Bjørnhaug.

Nye nasjonale retningslinjer

Regjeringen har varslet nye nasjonale smitteverntiltak denne uken. FHI har publisert innstramming i råd om avstand og testing, og at det forventes ytterligere innstramminger de kommende dagene.