Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen innen 18. mars 2005.
Eventuell klage sendes først til Stange kommune, planavdelingen, postboks 214 Stange.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må være satt fram for kommunen senest 3 år fra i dag (25.02.05), jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.