– Vi opplever at det er noe usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg når man har hatt covid-19, og når man regnes som frisk igjen. Det korte svaret på dette er at det er din fastlege som bestemmer når du kan avslutte isolasjonen, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

– Man kannemlig  teste positivt på koronavirus lenge etter at man har blitt frisk og ikke lenger er smitteførende.

Feberfri i 24 timer og i tydelig bedring

Personer som har fått påvist covid-19, skal holde seg isolert hjemme til det er gått minst ti dager etter at symptomene oppsto, i tillegg til at de må ha vært feberfrie i minst 24 timer og være i tydelig bedring, sier Blakstad Eikenes.

Hun forteller også at enkelte opplever å ha symptomer som endret smak- og luktesans, hoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand i lengre tid etter at symptomene først meldte seg. Dette er normalt, og betyr ikke at man må holde seg i isolasjon til symptomene går helt over. Det er fastlegen som følger opp pasienter med påvist covid-19 og som avgjør når pasienten kan friskmeldes.

For de som har et så alvorlig forløp at det kreves sykehusinnleggelse gjelder egne kriterier for friskmelding.
 

Ekstra belastning

Kommuneoverlegen understreker at retesting vil legge ytterligere press på teststasjonene og bidra til lengre ventetid på analyseresultatene.

– Vi er nå i en situasjon hvor analysekapasiteten på Ahus er sprengt på grunn av mangel på viktig utstyr. Retesting gir altså ikke svar på om man er frisk eller ikke. Det er det symptomene som avgjør. Derfor bør man ikke bruke testkapasiteten til slike kontrollprøver. Vi er opptatt av vi følger kriteriene for testing og at det ikke tas en rekke unødvendige prøver, da dette vil gi forsinkelse på de prøvene det er viktig å få raske svar på, sier Blakstad Eikenes.