Kommunedirektør Kaija Eide Drønen

- Vi må tørre å satse for å oppnå vekst og utvikling, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

På tross av betydelige økonomiske utfordringer, finner kommunedirektør Kaija Eide Drønen likevel rom for å styrke støtten til næringslivet og satse på en ambisiøs investeringsplan.

Næringslivet er viktig for en kommune med vekstambisjoner. Det foreslås å styrke næringsstøtten med 2,0 mill. kroner i 2021. I tillegg foreslås det at eiendomsskatten for næringseiendommer holdes uendret.

Omstilling i drift og organisering er nødvendig i Stange kommune, som i mange andre av landets kommuner. Det er behov for å intensivere omstillingsarbeidet som er blitt forsinket på grunn av merarbeidet med pandemien. Kommunedirektøren ser alvorlig på den krevende økonomiske situasjonen. Det er nødvendig å redusere utgiftsnivået med 50 millioner kroner i løpet av et fireårsperspektiv for å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammebetingelsene.

- Vi skal fortsette med et omfattende omstillingsarbeid, og de gode ideene skal fanges blant våre ansatte, innbyggere og folkevalgte. Vi skal være en organisasjon som tar medvirkning og involvering på alvor. Dette skal bidra til gode og effektive løsninger for innbyggerne i fremtiden. Den økonomiske situasjonen krever at vi må omstille driften på en måte som gir varige endringer. Dette gir også muligheter. Vi skal benytte situasjonen til å gjøre de gode grepene og se nye løsninger der det er nødvendig, avslutter Eide Drønen.

Økonomiplandokumentet kan leses i sin helhet her.