Ut på turTotalt 787 registreringer har tikket inn på "10-turer i Stange", mens Stolpejakten har hatt nærmere 50.000 registrerte besøk, fordelt på 2161 stolpejegere.

- Det har vært en ekstra stor TURinteresse i dette koronaåret, og vi har hatt en økning også blant de som har levert kort/gjort registreringen av sine turer, sier Line Kongssund. Vi vet at det nok er enda flere som benytter seg av det fantastiske turstinettet vi har i Stange kommune, men som ikke nødvendigvis registrerer sine besøk på stolpejakt eller fysak-turer.

Stange kommune er ganske ferske i tilbudet om Stolpejakt, mens de 10 turpostene har blitt arrangert for 12. gang. 

Mest besøkte turmål i 2020 var Jordbærkirka og Ilsengstiene.

- Vi må rette en stor takk til alle grunneiere og turgåere som støtter opp om turene, sier Kongssund. Hun retter også en stor takk til samarbeidspartnerne Hamar og Hedmarken turistforening, Stange krets, lokale turstilag, O-laget Vallset/Stange,  Kvennstugua bygdetun og turstier, Tjukkasgjengen, NAV-arbeidstreningsgruppe og Stange idrettsråd. 

Premier

I tillegg til at alle barn og unge til og med 16 år, med minst seks turer, har fått dagskort i Angerskogen, har det også vært trekning blant deltakerne i både Stolpejakten og 10-turer i Stange.

Premiene kan hentes i Stange rådhus fra og med torsdag 26. november. Åpningstid10-14.