StolpejaktÅrets sesong kan oppsummeres med 2161 stolpejegere, med 47.331 registrerte besøk. 

Dette vil si en økning på litt over 100 deltakere, og 170 flere registrerte besøk. Snittet som pr. stolpejeger har hatt av antall stolper er 21 stolper, i aldersspennet fra noen måneder til 89 år. 

Det er O-laget Vallset/Stange og Stange kommune som har stått som arrangør, i samarbeid med Kvennstugua bygdetun og turstier, Tjukkasgjengen, NAV-arbeidstreningsgruppe og Stange idrettsråd.  

Stolpene stod ute fra 1. juni til 1. november  fordelt i Store Ree-marka, Kvennstugua/Fossberget og noen få stolper i nærområdet Stange sentrum øst, ved Stangehallen.

Vi har ambisjoner om å flytte stolpejakten rundt i kommunen, første året var alle stolpene i Stange sentrum – i år Stange Vestbygd og Vallset, pluss noen få i sentrum.

Les mer på Stolpejakten.no

Vinnere av gavekort

Disse 10 stolpejegerne er trukket ut og får et Stangekort til en verdi på 1000 kroner:

  • Armann Tørhaug
  • Hilde M. Platou Johansen
  • Else Rasen
  • Rita Andersson
  • Gyda Jenssen
  • Alexander Rønningen
  • Torill Foss Risbakken
  • Ingrid Sofie
  • Reidun Jordet
  • Arne Elias Lie-Mikkelsen

Vi gratulerer!

Vinnerne av gavekortene kan hente disse ved Stange kommune sitt informasjonssenter i Rådhuset, primært mellom kl. 10.00-14.00 f.o.m. 26.novmber.