JOrdbærkirka10 turer i Stange» har lagt seg på en stabil deltakelse de siste fire årene på 700-800 personer. Viktige samarbeidspartnerne Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) Stange krets, og lokale turstilag som, rydder, merker og tilrettelegger.

Totalt viser 2020 at 787 personer har levert kort, eller registrert sine besøk i appen DNT Sjekk UT. Det var dessverre en periode i juni/juli der denne var ute av funksjon, så trolig er tallet enda høyere.

Turposten som fikk flest besøk i 2020 var Jordbærkirka.

På grunn av koronasituasjonen ble det ikke noen avslutning for turgåerne i år, men det har blitt foretatt trekninger av følgende premier;

 • 3 hovedpremier; VEGAVGIFT til Romedal Almenning og Stange Almenning
 • 10 gavekort à kr 300,- i HHT butikken
 • 10 turkopper
 • 10 fjøler

Vinnerne er:

Vegavgift Romedal og Stange Almenning

 • Lars Molstad
 • Hans Axel
 • Jan Erik Lillejordet

Gavekort HHT

 • Rannveig Myhre
 • Espen Solgaard
 • Stefan Kristiansen Sjøenden
 • Terje Evensen
 • Stine Sletli
 • Håvard Bjørtomt
 • Ronny Larsen Skjellebekk
 • Donica Værnes
 • Arne Ingar Svindal
 • Anne-Grethe Hushagen

Kopper

 • May Sigrun Rusdal Fikke
 • Elisabeth Qvale Pettersen
 • Hege Enger
 • Kirsten Marie Håkensveen Østmo
 • Anja Helen Haugom
 • Jenny Aabrekk Graadal
 • Ragna Lovise Bjørke
 • Noa Leander Hansen
 • Lise Kristoffersen
 • Børge Kristoffersen

Fjøler

 • Edith Ulrikka Vikan
 • Jan Kåre Rønningen
 • Ane Fjelstad
 • Bente Bekkelund Bjørtomt
 • Unni Thoresen
 • Gunnar Fosserud
 • Jan Mobæk
 • Fredrik Dybdahl Ramberg
 • Liven Orstad
 • Liv Stuan

Vi gratulerer!

Vinnerne av prmiene kan hente disse ved Stange kommune sitt informasjonssenter i Rådhuset, primært mellom kl. 10.00-14.00 f.o.m. 26.novmber.