Dag Stenersen og Bjørn LunstøengHoberg skole har i mange år levd med for små lokaler, og det skulle bare mangle om ikke 2600 ferske kvadratmeter måtte feires med kake.

- Sjelden har vi opplevd at en så stor byggeprosess har gått slik på skinner, sa eiendomssjef Bjørn Lunstøeng ved overtakelsen. Han takket entreprenøren Betonmast Innlandet AS for et meget godt samarbeid, i et år preget av en pandemi og de utfordringer dette har medført.

Bildet: Betonmast  Innlandet AS avdeling Hamar ved avdelingsleder Dag Stenersen og eiendomssjef i Stange kommune Bjørn Lunstøeng undertegner avtalen.

(se flere bilder nederst i saken)

 

Trond Arne BørresenTas i bruk 5. januar 2021

- Nå mangler det inventar og utstyr, men dette skal etter planen komme i desember, og vi har troen på at elever og lærere kan ta de nye lokalene i bruk etter juleferien, sier Børresen. Det har vært mange detaljer å holde styr på, men når enn har stålkontroll slik som prosjektleder Leif-Thore Holsether har hatt, er det betryggende for oss på skolen, sier han.

Det hele ble igangsatt med et mulighetsstudie i 2017, med budsjettbevilgninger i 2019, og oppstart sommeren 2019. Ferdigstillelse og overtakelse 1. desember 2020.

Fakta om byggetrinn 1

 • Areal 2.600 kvadratmeter
 • Entreprenør Betonmast Innlandet AS
 • Pris: ca. 120 millioner kroner.
 • Bygd ut 3-parallell skole for 6. og 7. trinn
 • Lærerarbeidsplasser for 6. og 7. trinn
 • Nytt musikkrom
 • Nytt skolekjøkken
 • Ny inngang og fellesområde
 • Ny gymsal med tilhørende garderober
 • Nye lokaler til skoleadministrasjonen
 • Nytt personalrom/ansattekantine

Representanter fra Stange kommune og entreprenøren

Bildet: De sentrale personene for byggetrinn 1 ved Hoberg skole. Foran fra venstre: Leif-Thore Holsether (prosjektleder), Tor Olav Bjørnes (Betonmast Innlandet), Inger Lise Hølto (ass. rektor) og Trond Arne Børresen (rektor). Midtre rad fra venstre: Jan Henning Aasen (byggeleder HR Prosjekt), Bjørn Lunstøeng (eiendomssjef), Simen Stensrud (Betonmast Innlandet) og Dag Stenersen (Betonmast Innlandet). Bakerst fra venstre: Eirik Sperrud (prosjektsjef) og Olav Bergon (Betonmast Innlandet).

Byggetrinn 2

Kommunestyret i Stange vedtok i 2017 at utbyggingen ved Hoberg skole skulle deles i to byggetrinn. Prosjektet som ferdigstilles og tas i bruk i disse dager utgjør trinn 1 av denne utbyggingen.

Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder. Med en slik utbygging vil Hoberg skole være en fullverdig 3-parallell barneskole fra 1-7 trinn med samlet kapasitet på omkring 630 elever.  

- Byggetrinn 2 er for tiden i forprosjektfase og forprosjektet planlegges fremlagt til politisk behandling i 2021, sier prosjektsjef i eiendomsavdelingen Eirik Sperrud. I forprosjektet skisseres en kombinasjon av rehabilitering og nybygg, hvor av rehabilitering utgjør omkring 2600 m2 og nybygg utgjør omkring 3200 m2, sier Sperrud.