-    Det jobbes nå med å kartlegge situasjonen og få oversikt over omfanget. Alle som er satt i karantene og alle involverte ansatte blir testet fortløpende, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Kommunedirektør Kaija Eide Drønen opplyser om at det er iverksatt tiltak etter gjeldende prosedyre. 
-    Vi er opptatt av å ivareta alle som er berørt på en best mulig måte, både beboere, ansatte og pårørende, sier Eide Drønen. 

Besøksrestriksjoner/besøksstans

Helse og omsorgssenteret stenges for besøk med unntak av for alvorlig syke beboere, frem til fredag 11.desember. Deretter vil det gjøres en ny vurdering. 

-    De beboerne som er i karantene må være på rommene sine, men vi gjør det vi kan for at de skal oppleve en så normal hverdag som mulig, avslutter Eide Drønen.