Hun oppfordrer innbyggerne til å være ekstra bevisst nå i tiden frem mot jul.

Påvist smitte ved Ottestad ungdomsskole

Ved Ottestad ungdomsskole i Stange det påvist ett smittetilfelle av covid-19. Flere elever og ansatte er derfor satt i karantene fra og med fredag.

- Vi jobber med å kartlegge omfanget og få oversikt over nærkontakter, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup.

Alle som skal i karantene har fått informasjon om dette fra skolen, som samarbeider tett med smittesporingsteamet og kommuneoverlegen.

Karantene ved Enerhaugen barnehage

En person tilknyttet Enerhaugen barnehage har også testet positivt for covid-19. En avdeling ved barnehagen er satt i karantene til og med mandag 14.desember.

Begrens antall nærkontakter

Kommuneoverlegen påpeker at de nasjonale anbefalingene for sosiale sammenkomster i private hjem legger føringer for hvordan dette bør foregå. Hun minner også om at det er viktig å begrense antall man har nær kontakt med, og at det ikke er anbefalt å ha mer enn 10 nærkontakter i løpet av uka.

Husk smittevernrådene