– Vi har fortsatt flere tilfeller uten kjent smittested. Det å bli smittet eller å bli definert som nærkontakt av smittede nå, innebærer isolasjon eller karantene frem til jul. Med tiltakene som innføres i dag, håper vi igjen at smittetallene reduseres, og færrest mulig skal være smittet eller i karantene gjennom jule- og nyttårshelgen sier kommuneoverlegene Cecilie Blakstad Eikenes og Ketil Egge.

- Vi håper på forståelse fra innbyggerne for tiltakene, sier de, og håper at innbyggerne i regionen tross noen restriksjoner får en hyggelig førjulstid.

 Følgende tiltak innføres fra og med mandag 14. til 23. desember:

  • rødt smittevernnivå innføres på alle ungdomsskoler
  • voksenopplæring gjennomfører digital undervisning frem til jul
  • anbefales å stoppe alle fritidsaktiviteter for barn og voksne frem til jul
  • anbefales at gruppetimer ved treningssentre avlyses
  • anbefales at alle møter og arrangementer som kan gå digitalt, gjennomføres digitalt
  • anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk og taxi når man ikke kan overholde en meters avstand
  • begrenser til kun strengt nødvendige besøk på sykehjem og i helse- og omsorgssentre.

Med strengt nødvendig menes tilfeller der den det gjelder, er alvorlig syk eller det er andre forhold som tilsier at situasjonen er ekstraordinær. 

Alle besøk ved sykehjem og i helse- og omsorgssentre må avtales i forkant. Det er opp til institusjonen å vurdere i hvert enkelt tilfelle om besøk regnes som strengt nødvendig. Generelt anbefales det at antall besøkende begrenses, og at det er de samme personene som kommer på besøk gjennom hele perioden.

Øvelser for og gjennomføring av konserter osv. kan vurderes gjennomført forutsatt at det holdes god avstand mellom utøvere.

Kommuneoverlegene minner om at nærkontakt vil si at man har hatt mindre enn to meters avstand i over 15 minutter. Dersom man har vært nærkontakt med en som får påvist smitte, må man i karantene i 10 dager fra man hadde kontakt.