- Dette vil få konsekvenser for våre innbyggere, sier kommunedirektør i Stange, Kaija Eide Drønen.

At julen står for døren, gjør at smittesituasjonen kan oppleves mer bekymringsfull enn tidligere i høst. I Stange har det de siste dagene blitt påvist flere smittetilfeller, også tilknyttet skoler og barnehager.

- Jeg kan godt forstå at foresatte, foreldre og besteforeldre blir engstelige, slik situasjonen oppleves nå, sier kommunedirektør Eide Drønen.

Kommuneledelsen gjør hele tiden vurderinger i dialog med kommuneoverlegen. Fravær hos mange ansatte og elever vil føre til at enkelte trinn får hjemmeundervisning de siste dagene før jul.

- Vi gjør det vi kan for å tilby alle elever i Stangeskolen et godt og trygt undervisningstilbud, i denne utfordrende situasjonen vi står i. Der det blir endringer, vil alle som er berørt få informasjon om dette fra sin barnehage eller skole, understreker Eide Drønen.

Lokale tiltak gjelder 

Read in English

Kommuneoverlegen har i dag vedtatt forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av covid-19. Tiltakene er vedtatt med tidsbegrensning, i første omgang til og med 23.12.2020.

Bakgrunnen for dette er et økende antall smittetilfeller siste dagene til et nivå som nå må beskrives som høyt. I går var det 24 smittetilfeller i regionen. Tilfellene fordeler seg over alle aldersgrupper og i mange deler av kommunen og regionen vår.

Tiltakene innføres for å redusere kontakten mellom personer, og er gjeldende umiddelbart for hele Hamarregionen:

Innendørs kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter stenger

 • Treningssentre, yogastudioer og lignende steder
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Unntak:

 • Tros- og livssynhus.
 • Biblioteker (kun til bruk for utlån og innlevering).
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Aktiviteter for toppidretten kan likevel gjennomføres.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.

Butikker/næring

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand.

Kollektivtrafikk

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til medreisende, anbefales reisende i kollektivtransporten å bruke munnbind.

Taxi

Sjåfør og passasjerer skal bruke munnbind i taxi. 

Private og offentlige arrangementer

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Unntak gjelder for: 

 • Begravelser og bisettelser. Ikke tillatt å være flere enn 50 personer til stede på slike arrangementer.
 • Gudstjenester og tilsvarende bønnesamlinger. Ikke tillatt å være mer enn 20 personer til stede på slike arrangementer. 
 • Kamper og konkurranser på elitenivå, såfremt det ikke er publikum til stede. 
 • Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres kun av de som har direkte roller og uten tilskuere til stede.
 • Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører. Ikke tillatt å være mer enn 20 personer til stede på slike arrangementer. 

Utendørs arrangementer:

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 100 personer til stede samtidig.

Private sammenkomster

Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer, eller hvor avstand på minst én meter ikke kan overholdes. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. 

Aktivitetstilbud for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Aktivitets- og dagtilbud for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal holde stengt.  

Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift. Alle serverings- og skjenkesteder må stenge kl. 22. 

 

Les hele forskriften her