– Spesielt eldre og personer med underliggende sykdom med risiko for alvorlig forløp ved covid-19 bør leve mer tilbaketrukket slik smittesituasjonen er nå. Dette innebærer at man bør holde to meter avstand til personer utenfor husstanden, og man bør få hjelp til å handle slik at man slipper å gå i butikken, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

De som bor sammen med personer i høyrisikogruppen, bør også leve mer tilbaketrukket.

Begrense nærkontakter

Personer med mer moderat risiko bør også begrense antall nære kontakter. De kan gå i butikken, men bør handle på tider med minst mulig trengsel. De bør også unngå steder der mange samles, som kjøpesentre og kollektivtrafikk.

– Det er mye smitte i regionen for øyeblikket, så vi ber alle som tilhører risikogrupper og deres nærmeste om å være ekstra påpasselige og forsiktige akkurat nå, avslutter kommuneoverlegen.

Folkehelseinstituttet har råd til risikogrupper på sine sider  

Grupper med lett / moderat økt risiko 

 • Alder 65-79 år
 • Alder 50-64 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
  • hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • immundempende behandling, for eksempel ved autoimmune sykdommer
  • demens

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med høy risiko 

 • Beboer i sykehjem 
 • 80 år og eldre 
 • Enkelte alvorlige helsetilstander, uansett alder:  
  • personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
  • immunsvikt, definert av lege
  • solid organtransplantasjon