Atle Teksum -    Vi ser at det er veldig krevende å opprettholde godt undervisningstilbud på gult nivå slik situasjonen er nå. Ut i fra et helhetlig hensyn vurderer vi derfor at denne organiseringen er det som vil gi det beste tilbudet til samtlige skoleelever i Stangeskolen, sier kommunalsjef for oppvekst Atle Teksum.

Hver enkelt skole vil sende ut informasjon om hvordan undervisningen organiseres og gjennomføres disse to dagene. For elever med foreldre i samfunnskritiske funksjoner, opprettes dialog med rektor.