– Vi planlegger for å starte vaksinasjonen allerede i romjula, og vi har vaksineplanen klar, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

Eide Drønen understreker at dette er en gledelig nyhet. – At Stange er en av de første kommunene som mottar vaksinen er svært bra. 

FHI informerer om at kommunene er valgt ut på bakgrunn av logistikk og smittenivå i kommunen og regionen, og at de utvalgte kommunene har stablet på plass ressurser og et mottaksapparat. 

IllustrasjonsfotoPrioriterer de eldre

I Stange er de første vaksinene bestilt og det praktiske rundt gjennomføringen for første prioriterte gruppe, er på plass. – Det er lagt ned en stor innsats den siste tida for å planlegge for vaksineringen, og vi er forberedt på å starte vaksinering så raskt vaksinen blir tilgjengelig for oss, sier kommunalsjef for helse og omsorg Tove Nordli Selnes. I de første fasene av vaksineringen vil de som blir tilbudt vaksine, bli kontaktet av kommunen. Etter hvert vil det også bli tilgjengelig en digital ordning for timebestilling.

- Vi følger nasjonale anbefalinger knyttet til prioriterte grupper, og starter derfor med å vaksinere beboere på helse og omsorgssentre og i tilsvarende heldøgns boform for eldre, sier Selnes.
Vaksinen er frivillig og gratis.

Testet ut i store studier

Folkehelseinsituttet informerer om at vaksinen fra BioNTech og Pfizer har blitt gitt en betinget godkjenning av legemiddelmyndighetene. Det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert.

Denne koronavaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere.