-    Vi opplever fortsatt at det er et smittepress i kommunen vår og i regionen for øvrig. Vi er opptatt av en minst mulig inngripende hverdag for innbyggerne, men ser likevel at det er nødvendig å opprettholde tiltak også gjennom jula, sier ordfører Nils A. Røhne.

Gjeldende tiltak i Stange kommune frem til og med 4.januar

Innendørs kultur, underholdnings- og fritidsaktiviteter

Følgende tilbud kan holde åpent, forutsatt at avstand og øvrige smittevernråd overholdes:

 • Bemannede treningssentre. Det skal til enhver tid være to meters avstand, og gruppetimer er ikke tillatt. 
 • Bibliotek (kun til bruk for utlån og innlevering)
 • Gallerier og annet utsalg av kunst
 • Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

Følgende virksomheter skal fortsatt holde stengt:

 • Ubemannede treningssentre 
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Det er likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Aktivitets- og dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Arrangementer

I Stange gjelder følgende for arrangementer:

 • Maks 10 personer på private arrangementer innendørs på offentlig sted.
 • Unntak gjelder for begravelser og bisettelser hvor maks antall personer tilstede er 50 personer. Minnesamvær etter begravelse kan gjennomføres med inntil 20 personer.
 • Maks 20 personer på offentlige arrangementer innendørs uten fastmonterte seter 
 • Maks 200 personer på offentlige arrangementer innendørs med fastmonterte seter 
 • Maks 100 personer på utendørs arrangementer (uendret)

Benker i kirker anses ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre.  Det innebærer at det kun kan være til stede inntil 20 personer på arrangementer i kirka frem til 4.januar.

Private hjem og sosial kontakt

Stange kommune følger nå nasjonale råd for sammenkomster i jula. 

Hovedregelen er fortsatt inntil 5 gjester. Samtidig kan man på to av dagene i jula invitere inntil 10 gjester, gjelder også i Stange. Dette forutsetter at det holdes minst en meter avstand. Barn og unge med skilte foreldre eller delt bosted, bør ha normalt samvær etter avtale mellom foresatte. 

Følgende tiltak er uendret: 

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Restauranter, kafeer og barer

Serverings- og skjenkesteder må fortsatt stenge kl. 22.00. Det skal være minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand. 

Kollektivreiser og taxi

På kollektivtransport anbefales reisende i regionen å bruke munnbind, spesielt når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til medreisende.  Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Bruken av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Eldre og sårbare grupper

Aktivitets- og dagtilbud for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal holde stengt.  

Besøk i helse og omsorgsinstitusjoner er allerede begrenset, og alle besøk vurderes og må avtales i forkant. Det anbefales at tilreisende fra områder med høyt smittetrykk på juleferie ikke drar på besøk i helse- og omsorgssentrene.

Les hele forskriften her