Vi vil derfor anbefale følgende besøksregler på helse- og omsorgssentrene fram til vaksinering (dose 2) er gjennomført:

  • Antall besøkende og hyppighet av besøk bør begrenses. Det må gjøres individuelle vurderinger.
  • Det frarådes at beboere reiser ut fra helse- og omsorgssentrene på permisjon/besøk.
  • Besøkende bør bruke munnbind OG holde minst 2 meter avstand til den de besøker.