Les mer på regjeringen.no  

Vår region har fortsatt et høyere smittetrykk enn landsgjennomsnittet. I dag vedtas derfor en forskrift som viderefører flere av tiltakene som ble innført i regionen før jul. Forskriften er likelydende for Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, og gjelder fra i dag til og med 18. januar. Tiltakene i forskriften kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene.

Smittestatus for Stange

Stange kommune legger ut oppdaterte smittetall daglig. Se smitteutviklingen her. 

Se hvilke regler som gjelder:

 

Nasjonale anbefalinger (gjeldende i Stange fra 4.januar)

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter 

 

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

 

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. 
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. 

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. 

 

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. 

 

Nasjonale regler (gjeldende i Stange fra 4.januar)

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

 

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. 

 

Lokale regler (gjeldende for Stange kommune fra 4.januar)

Følgende regler kommer i tillegg til de nasjonale anbefalingene og reglene som regjeringen har iverksatt:

Stenging av innendørs offentlige steder og virksomheter 

 • Følgende offentlige steder og virksomheter skal holdes stengt: 
  • Ubemannede treningssentre og lignende steder som ikke er bemannet. På bemannede treningssentre skal det til enhver tid være to meters avstand. 
  • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
  • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. 
 • Første ledd gjelder ikke:
  • Aktiviteter for toppidretten
  • Svømmeundervisning i grunnskoleopplæringen 
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre i svømmehaller og lignende steder. 

 

Munnbind på kollektivreiser og i taxi

 • Det er fortsatt anbefalt å bruke munnbind på kollektivreiser der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det samme gjelder i taxi. Anbefalingen gjelder ikke barn under ungdomsskolealder, eller personer som av ulike årsaker ikke kan bruke munnbind.


Stenging av aktivitetstilbud for eldre 

Aktivitets- og dagtilbud for eldre vil fortsatt holde stengt.

I tillegg er det ønskelig at antall besøk på helse- og omsorgssentrene begrenses. I forbindelse med pågående vaksinasjon av beboere, er det ønskelig å redusere sannsynligheten for karantenesituasjoner.

Det er derfor fortsatt besøkskontroll på institusjonene, og det anbefales at pårørende bruker munnbind ved besøk og holder minst 2 meter avstand til den de besøker.

Mer informasjon om besøk i helse og omsorgsinstitusjonene 

Nivå på skole og i barnehage

 • Barneskolene fortsetter undervisning på gult nivå. Det samme gjelder for barnehagene.
 • Undervisningen på ungdomsskole og videregående følger nasjonale anbefalinger om rødt nivå nasjonalt.

 

Mer info: