Det er viktig å holde avstand til sidemannen på benker og i publikumsområdet, og heller besøke skøyteisen senere om det er mange på banen.