Dette har medført at både pasienter og ansatte er satt i karantene, og er testet. Stange kommune forventer å ha svar på alle testene i løpet av fredag. 

-    Vi har satt i verk de tiltak som er nødvendig og jobber nå etter de retningslinjene vi har. De berørte er informert.  Nå avventer vi prøvesvar, og vil komme med oppdatert informasjon etter hvert som vi vet noe mer, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.