Kursene "Ta styring" og "Bra mat for bedre helse" har kursstart henholdsvis 9. og 17. febuar.Laila Dufseth

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på de ulike tilbudene. Frisklivssentralen er en del av helsetjenesten i Stange kommune og de som arbeider der er autorisert helsepersonell.

Vi tar imot henvendelser fra personer som ønsker hjelp til livsstilsendring. De kan enten ta kontakt selv eller via fastlege eller annet helsepersonell, sier frisklivskoordinator og klinisk ernæringsfysiolog Laila Dufseth. Vi kjører også ordinære treningsgrupper ute og inne i sal som det er mulig å delta på. Tilbudet tilpasses smittesituasjonen, men gjennomføres så langt det er mulig, sier Dufseth.