Illustrasjonsfoto MostphotosAntall bekreftede koronasmittede i Hamarregionen har vært synkende de siste ukene. Situasjonen vurderes derfor fortsatt slik at de nasjonale reglene og anbefalingene er tilstrekkelige for kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. 

Smittestatus for Stange 

Stange kommune legger ut oppdaterte smittetall daglig. Se smitteutviklingen her.  

Gjeldende regler og anbefalinger 

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene, men gir noen lettelser for barn og unge.  

Les mer på regjeringen.no

Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.  

Følgende justeringer i nasjonale regler og anbefalinger er gjeldende fra 20.januar:

Skoler og utdanning 

Ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres til gult smittevernnivå  

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. 

Sosial kontakt 

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort 

Fritidsaktiviteter 

Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.  

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.  

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. 

Private sammenkomster og arrangement 

De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler:  

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.  

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier anbefales utsatt dersom disse samler personer fra flere kommuner. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. 

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 

Arbeidsplasser 

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette. 

Servering 

Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre. 

Reiser 

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. 

Aktivitetstilbud for eldre  

Aktivitets- og dagtilbud for eldre åpnes igjen, med smitteverntiltak. 

Besøk på insitusjoner

Ved helse- og omsorgssentrene fortsetter ordningen med avtalte besøk inntil vaksinering er helt ferdig blant disse gruppene.