-Det er ingen nye tiltak i vår kommune, men vi følger situasjonen nøye og vil iverksette tiltak dersom det blir nødvendig, sier ordfører Nils A. Røhne og kommunedirektør Kaija Eide Drønen. 

-Uansett; det viktigste vi alle kan gjøre er å holde god avstand, vaske hendene ofte, holde oss hjemme og teste oss hvis vi får symptomer på korona, understreker begge to.

smittevernråd