- Den nye mutasjonen har så langt ikke blitt spredt i Innlandet, men hver og en av oss må ta grepene som kan bremse og stoppe viruset og bidra til at smittetrenden fortsetter å gå ned sier Storberget.

Illustrasjonsfoto MostphotosUnngå kontakt med de berørte kommunene

Kommuneoverlegene i Hamarregionen understreker at budskapet fra Storberget er viktig for å unngå eller begrense spredning av muterte virus til Innlandet.

- Slik situasjonen er nå, frarådes arbeidspendling som kan unngås til berørte kommuner, sier kommuneoverlege Ketil Egge. - Hvis du er pendler, må du følge med på smittesituasjon og retningslinjer for kommunen hvor du jobber, i tillegg til bostedskommunen, oppfordrer han.

Dette er retningslinjene som nå gjelder for kontakt med de berørte kommunene i Viken og Oslo:

  • Arbeidstakere som jobber i berørte kommuner, skal ha hjemmekontor hvis praktisk mulig
  • For arbeidstakere som bor i berørte kommuner, og som har jobber i våre områder, gjelder påbud om hjemmekontor hvis praktisk mulig.
  • Alle reiser for innbyggere i de 25 berørte kommuner som ikke er strengt nødvendige, bør unngås. Dette gjelder både for besøk og for reise til egen hytte.
  • Statsforvalteren minner om de nasjonale retningslinjene som ble videreført 18. januar, hvor rådet er ikke å gjennomføre reiser, med mindre det er nødvendig, og det gjelder nå særlig til Oslo/Viken-området.
  • Hvis man må gjøre nødvendige reiser inn i området (de 25 kommunene), må man unngå sosial kontakt.

For de som har vært i Nordre Follo eller i kontakt med personer fra den kommunen, anmoder Statsforvalteren om ekstra årvåkenhet og om å begrense kontakten med andre i 10 dager etter kontakten. Det er viktig å teste seg også ved helt milde symptomer.

Hytte i Innlandet?

For personer fra berørte kommuner som allerede befinner seg på en hytte i Innlandet, ber Statsforvalteren om at kontakt med andre unngås. Handel i lokal dagligvare begrenses til det som er strengt nødvendig, fortrinnsvis utenom tider med mye besøk og med ekstra oppmerksomhet på smittevern. Serveringssteder skal også unngås.

Munnbind

For ansatte i helsetjenesten som har vært i berørte kommuner, eller hatt besøk av personer fra disse kommunene, anmoder Statsforvalteren om å benytte munnbind ved pasientnært arbeid i 10 dager etter siste kontakt. Det er også viktig å ta kontakt med arbeidsgiver for å diskutere tiltak.

Generelle tiltak gjelder fortsatt

Kommuneoverlegene minner om at vi må holde fast ved de generelle smitteverntiltakene: hygiene og avstand er viktigere enn noensinne.

- Det er viktig at smittetallene nasjonalt går ned. Derfor er de nasjonale tiltakene også viktig for våre kommuner, sier Egge. - Før jul var smittetallet nasjonalt for høyt. Dette medførte karantene for mange skoleklasser og arbeidsplasser, og det medførte at vi måtte innføre lokale forskrifter i Hamarregionen. Denne situasjonen ønsker vi oss ikke tilbake til, og det er derfor viktig at samtlige kommunene følger de nasjonale tiltakene, understreker kommuneoverlegen.

Det å holde avstand betyr også å ikke samle for mange rundt oss. For smittespredningen og for sporingen er det viktig at antallet du møter i sosiale sammenhenger, arrangementer og lignende er minimalt.