Illustrasjonsfoto MostphotosVaksinedosene prioriteres og fordeles strengt etter kriterier som er bestemt på nasjonalt hold. Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig. Det er tvilsomt om du får velge mellom ulike typer koronavaksine.
 
AstraZeneca vaksinen anbefales til personer under 65 år, inkludert helsearbeidere under 65 år. Unntaket er de som er under 65 år og samtidig har underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Vaksinen gis i to doser. Det anbefales at intervallet mellom de to dosene er 9-12 uker, for å oppnå høyest mulig grad av beskyttelse.

Når er den forventet til Stange?

Norge forventer å mottar AstraZeneca i to leveringer i løpet av siste halvdel av februar. FHI har foreløpig ikke besluttet hvordan disse vaksinene skal distribueres. 

Derfor vet vi ikke enda når og hvor mange doser vi mottar av AstraZeneca. Kommunen har utarbeidet en plan for massevaksinasjon, men den avhenger av antall doser vi mottar. 
 
Vaksineringen av innbyggerne i aldersgruppen 65+ vil fortsette som planlagt med Pfizer/BioNTech. Dette vil håndteres samtidig med en eventuell vaksinering med AstraZeneca. 

Info Pfizer/BioNTech 

Info AstraZeneca