– I forbindelse med økt besøk fra regioner med høyere smittetrykk enn det vi har i Hamarregionen, er det spesielt viktig med fokus på smittevernreglene, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Regjeringen har utarbeidet anbefalinger for vinterferien, med råd om hvordan man skal forholde seg dersom man reiser på ferie i en annen kommune enn man bor i. Blant annet rådes feriefolket til å forholde seg til de anbefalinger og påbud som gjelder i kommunen de kommer fra, dersom disse er strengere enn i kommunen man kommer til. Det anbefales å handle i hjemkommunen før man reiser, samt å unngå steder der mange folk samles og det er vanskelig å holde avstand. Ringsaker og Løten har sendt ut SMS til hytteeierne både på Sjusjøen og Budor med informasjon om dette.

Generelle anbefalinger 

De generelle smittevernanbefalingene om god håndhygiene, avstand til andre og få nærkontakter er svært viktig uavhengig av hvor man tilbringer ferien. Det er også fortsatt viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk og å teste seg så snart som mulig hvis man har mistanke om at man er smittet. Informasjon om testing finnes på nettsidene til den kommunen du oppholder deg i. Befolkningen bør også unngå unødvendige besøk til og fra områder med høyt smittetrykk og lokale tiltak, for eksempel Oslo.  

Bruk av munnbind

I vår region er det ikke en generell anbefaling om bruk av munnbind. I forbindelse med vinterferieavviklingen i uke 8 og 9 og mange tilreisende er det imidlertid ønskelig at man bruker munnbind på steder som samler mange tilreisende i de situasjoner der det kan være vanskelig å overholde 1-metersregelen.

– Vi har hatt dialog med næringsdrivende langs hovedfartsårene og andre steder der vi kan forvente at mange stopper innom på vei til og fra ferie, og ber om at de informerer sine kunder om at de i denne perioden bør bruke munnbind når de besøker bedriften og ikke kan holde 1 meter avstand til andre. Dette gjelder typisk for butikker, serveringssteder og bensinstasjoner langs veinettet, sier Blakstad Eikenes.

Nye nasjonale føringer

Regjeringen har i dag hatt pressekonferanse hvor de har kommet med nye nasjonale føringer. Kommunene i Hamarregionen vil vurdere om det er behov for lokale tilpasninger mandag 22.februar.  

    Vinter i Stange. Foto: Jan Schrøder