Det var Stange Røde Kors som tok initiativ til å gå inn på eier­siden. Sammen med Romedal og Vallset Røde Kors, Stange og Romedal Lions Club, Stange Rotary klubb, Funiks IL, Motor­veteranene i Hedmark og venneforeningen «Vi som vil bevare Rasen leirsted», har de nå etablert foreningen Rasen Leirsted. 

I henhold til kommunestyrets vedtak avhendes eiendommen vederlagsfritt under forutsetning av at stedet tilrettelegges for barn og unge med særlig prioritering for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette står godt i stil med organisasjonens formål og videre planer for eiendommen. Rasen Leirsted viser stort engasjement og allerede til sommeren håper de at eiendommen vil være til glede og fornøyelse blant mange av Stanges innbyggere.
Stange kommune ønsker organisasjonen Rasen Leirsted lykke til med videre bruk og drift av eiendommen.


Undertegning av avtale. FOto StangeavisaFoto: Stangeavisa

Rasen Leirsted. Foto: Stangeavisa

Foto: Stangeavisa