Kommunen får mange henvendelser fra innbyggere med spørsmål om når de får mulighet til å bestille seg time. Mange har registrert seg i vaksinasjonskø, men opplever lang ventetid før de kan få bestilt time til vaksinering. Det kan virke tilfeldig at familie og bekjente i samme prioriteringsgruppe ikke får tilbud om vaksine på samme tid.

Aldersgruppe 75-84 - prioriteringsgruppe 3

Vaksinering av denne gruppen startet 3. februar, og vil pågå i flere uker. Det er antall doseleveranser til kommunen som avgjør hvor mange som får sms-varsling om å bestille seg time. Registerings- og bestillingssystemet kommunen benytter, følger Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge der alle i aldersgruppe 75-84 år har lik prioritet. Det eneste unntaket er innbyggere i denne aldersgruppen som mottar hjemmesykepleie. Disse har kjente helseutfordringer av en slik art at de har hjemmebaserte tjenester.

vaksinegraf Stange

Registrer deg i vaksinekø

Dette betyr at for alle som er registrert i vaksinasjonskø og som tilhører den gruppen som får tilbud om vaksine nå, sendes det ut invitasjoner som samsvarer med antall vaksiner kommunen mottar. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt kan ta mange uker før alle i gruppen har fått tilbud om vaksine. 

Innbyggere som ikke har registrert seg ennå, oppfordres til å gjøre det. Kommunen har oversikt over alle innbyggere, men fordelen med å være registrert er at man da er i systemet, og invitasjon til timebestilling vil komme fortløpende.