- Vurderinger vi nå har gjort på bakgrunn av bedre oversikt samt svar på prøver etter helgen, gjør at ventekarantenen kan oppheves. Vi er svært glade for at hele barnehagen kan være åpen for barna fra og med i morgen, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. 

Et av kommunens bofelleskap har også vært berørt av karantene i løpet av helga, men også der er situasjonen avklart og ventekarantenen er opphørt. Det er likevel fortsatt noen som er i karantene frem til prøvesvar foreligger.

-Vi har en god og tett dialog med kommuneoverlegene som gjør at vi kan agere raskt når noe oppstår. Vi opplever at vi har god kontroll på nåværende smittesituasjon, sier Eide Drønen.

Illustrasjonsfoto Mostphotos