Illustrasjonsfoto Mostphotos - Vaksinering med denne vaksinen er utsatt på ubestemt tid, i påvente av føringer fra nasjonale myndigheter. 

På grunn av meldte mistenkte bivirkninger i Danmark har europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) iverksatt en undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen, i følge FHI.

- Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger vi å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Bukholm sier at det ikke er en enkel beslutning å sette vaksinasjon av AstraZeneca på pause. I Norge og Europa overvåkes bivirkninger nøye. Det som er meldt av bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon så langt gjenspeiler det vi forventet og som er nevnt i preparatomtalen: forbigående hodepine, feber med frysninger, utmattelse og muskel- og leddsmerter. I tillegg får veldig mange smerter på vaksinasjonsstedet.

- Jeg vil påpeke at pausen ikke innebærer at vi fraråder vaksinasjon med AstraZeneca i fremtiden. AstraZeneca-vaksinen har god dokumentasjon og det å ha tilstrekkelig med doser til å sikre beskyttelse for så mange som mulig i risikogruppene så tidlig som mulig er også viktig, sier Bukholm. Vi er i en situasjon med økende smitte hvor beskyttelse mot koronasykdommen er stadig viktigere. Les mer om saken på FHI sine nettsider

- De i Stange som har fått sin time avlyst, vil få tilbud om ny time på et senere tidspunkt. – Det er helsepersonell som har fått tilbud om denne vaksinen i Stange, sier Nordli Selnes.

Vaksinering med Pfizer/BioNTech vaksinen fortsetter som planlagt.