–    Vi anerkjenner at mange er inne i en utfordrende arbeidshverdag og vi ser at det på landsbasis er en nedgang i sysselsettingen. Det er ekstra gledelig å se at enkelte arbeidsplasser i vår kommune likevel opplever en økning i antall sysselsatte, sier næringssjef Erik Habberstad i Stange kommune.

Jordbruk, industri og logistikk

Det er stor variasjon i hvilken grad ulike næringer har blitt påvirket av covid-19 pandemien. Overnatting- og serveringsvirksomhet er hardest rammet og Stange har også hatt en nedgang i antall sysselsatte innen dette området. For Stange sin del ligger den største økningen for næringer innen jordbruk og skogbruk, industri og transport. 

– Økningen i sysselsetting ser vi på de områdene som gjenspeiler satsingen til kommunen. Logistikk er en av de nye satsingsområdene i næringsplan som nettopp ble politisk vedtatt, og økningen i sysselsetting innenfor denne næringen er derfor en svært positiv utvikling, sier Habberstad.

Jiffy Products International AS, som ligger i Stange næringspark, er en av bedriftene som opplever vekst i antall ansatte i 2020. – I et ellers svært krevende år, opplevde vi en vekst i etterspørsel etter produkter som følge av pandemien og positiv utvikling både på det amerikanske og europeiske kontinent generelt.

Dette har gitt oss muligheten til å ansette flere nye arbeidstakere, sier Kjell Arne Vinjusveen i Jiffy Products. – Vår bedrift er heller av de som har opplevd positive ringvirkninger av pandemien, ved at personer i større grad har startet egendyrking av både planter og grønnsaker. Det er vi selvfølgelig glade for, samtidig som vi ser at mange andre næringer har det vanskelig. 

Uthuskrysset med Stange næringspark. Foto Skyphoto