Hamarregionen ligger nå på risikonivå 2. Dette beregnes av antall nye smittetilfeller siste 14 dager per 100.000 innbyggere, hvor Hamarregionen ligger på 50,5. Fem av tilfellene i mars, det vil si 15 %, har ukjent smittevei.   

Cecilie Blakstad Eikenes.Stor fare for ukontrollert smitte 

- Selv om smittetallene fortsatt er relativt lave, har vi mutert virus i 75 % og ukjent smittevei på rundt 15% av tilfellene. Det betyr stor fare for rask og ukontrollert smitteøkning, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.  

- Akkurat nå er vi i en heldig situasjon sammenlignet med regioner nær Oslo, men vi har et dyktig smittesporingsteam som raskt har fått oversikt over smitteklynger, og så kan det nok hende at vi i enkelte tilfeller også har hatt litt flaks.  

Vi håper jo at lave smittetall også kan tilskrives at innbyggerne er varsomme og overholder smittevernreglene, sier Blakstad Eikenes, og understreker at denne innsatsen må fortsette en stund til.  

- Situasjonen er såpass risikofylt at det fortsatt er viktig unngå kontakt med personer fra kommuner med høyt smittetrykk. Unødvendige arbeidsreiser og besøk til og fra disse områdene frarådes sterkt. 

Testkapasiteten i vår region er god, og vi anmoder igjen alle om å ha lav terskel for å teste seg.