På tross av en kjip pandemi, så skjer det massevis i skolehverdagene ved Stange skole.
For hverdagene går sin gang med kompetansemål på agendaen, med vårtegn på timeplanen, med stasjonsarbeid, knekking av lesekode, pussing av sleiver, kreative påfunn, Stangequiz, drilling av gangetabeller, dybdelæring, tverrfaglige temaer, nasjonale kartleggingsprøver og med publisering av resultater fra Elevundersøkelsen. Igjen konstaterer vi at Stange skole har gode resultater på elevundersøkelsen, noe som gleder oss. Det jobbes systematisk og godt med elevens skolemiljø.
Men også på Stange skole kjenner vi hvordan pandemien påvirker oss i form av stort fravær blant elever og ansatte og med elever og ansatte tidvis i karantene. Vi må stadig minne oss på den viktige jobben som hver og en av oss har i den situasjonen vi står i. En del av bildet er at den største og viktigste jobben vi har, er ivaretakelsen av hverandre, å se hverandre og opprettholde et trygt og godt miljø. Det trumfer alt og legger grunnlaget for det vi får til ellers.
Så derfor; la oss igjen minne hverandre om at pandemier går over og at på vegen dit, så trenger vi alle hverandres støtte og oppbacking!


fisk by2  by