– Oslo/Viken har en krevende smittesituasjon, det er generelt høy forekomst av muterte varianter, og lokalt hos oss har smitten økt de siste dagene. I tillegg fører aktivitet i påsken til økt smitterisiko, derfor anbefales nå bruk av munnbind over hele landet, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Avstand fortsatt viktigst

Hovedoppgaven til munnbindet er å hindre at smittede personer uten symptomer smitter andre. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder for alle offentlige steder hvor det er trengsel eller man ikke kan holde 2 meter avstand. Det inkluderer også kollektivtrafikk og i taxi.
– Det er viktig å huske på at munnbind alene ikke gir full beskyttelse. Avstand er fortsatt den desidert viktigste faktoren for å forebygge smitte, understreker Blakstad Eikenes. 

Ikke alle kan bruke munnbind

Noen personer kan av ulike årsaker ikke bruke munnbind, og kommuneoverlegen ber om at folk viser forståelse og respekt for det.
– Det er ikke alle som kan eller ønsker å bruke munnbind. Det kan være personer med kroniske lungesykdommer, personer som samhandler med døve, psykisk utviklingshemmede eller barn. Anbefalingen gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, og barn under 2 år skal ikke bruke munnbind, avslutter hun.

Les mer om de nye nasjonale tiltakene her

Smittevernråd