Gruppe 4 består av innbyggere mellom 74-65 år, og innbyggere mellom 18-64 år innen 6 definerte sykdomsgrupper som gir særlig høy risiko for alvorlig forløp ved smitte av covid-19. Innbyggere i disse sykdomsgruppene er basert på informasjon fra fastlegenes pasientlister.

I aldersgruppen 65-74 år er det 2482 innbyggere, og i de nærmeste dagene vil alle motta dette brevet.  Dersom du allerede har registrert deg i vaksinekøen, trenger du ikke å registrere deg på nytt.

Fastlegene melder til kommunen hvem som er i høyrisikogruppen, gjelder også innbyggere i alder 65-74 år. Det gjelder disse sykdommene og tilstandene:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Innbyggere 18-64 år med særlig høy risiko må prioriteres parallelt med, og i en del tilfeller før, mange i gruppen 65-74 år uten underliggende sykdom.

Registrer deg i vaksinasjonskø

For at vi skal nå deg når det er din tur til å få vaksinen, ber vi om at du registrerer om du ønsker vaksine eller ikke. (Les mer om hvordan du registrerer deg her.

Alle i gruppen vil bli kontaktet på SMS, når de kan bestille time. Det er mange i køen, og det er antall vaksinedoser vi får som avgjør hvor raskt gruppe 4 blir vaksinert.