I følge nasjonale helsemyndigheter, ser det ut til at det kan komme store leveranser av vaksiner i løpet av juni, juli og august. 

–Vi ønsker å forberede innbyggerne våre på at de kan bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien, sier kommunalsjef Tove Nordli Selnes.

I Stange vaksineres nå voksne innbyggere med underliggende sykdommer/tilstander i aldersgruppene fra 64 år og yngre.

– Med større leveranser av vaksinedoser så kommer vi raskere nedover i prioriteringsrekkefølgen. Det er likevel fortsatt usikkert hvor raskt ulike grupper vil få tilbud om vaksine. Dette avhenger av flere forhold, blant annet vet vi ikke lang tid i forveien hvor mange doser vi mottar ukentlig, sier Nordli Selnes. 

Innbyggerne vil få tilbud om å få dose 2 i samme kommune som de fikk/får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen. Når du bestiller tid for dose 1 bestiller du også time for dose 2. Sørg derfor for at du ikke er på reise når dose 2 skal settes.