Berørte foresatte er varslet. 

Barnehagen består av to avdelinger, og er dermed stengt.