Smittesporing og testing pågår.

Alle de tre avdelingene er satt i karantene, og barnehagen må stenges.