Smittesituasjonen i kommunen gjør at det nå er nødvendig å innføre lokale tiltak i Stange kommune til en har oversikt over situasjonen og for å redusere risikoen for større utbrudd.

Kaija Eide Drønen– Vi har et pågående smitteutbrudd i Ottestad som innebærer en økning i påviste smittetilfeller og mange er nå i karantene. Risikonivået er forhøyet, og det er spesielt høyt lokalt i Ottestad. Dette er bakgrunnen for at vi nå ser oss nødt til å innføre lokale tiltak, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. – Siden mange barn og unge møtes til aktiviteter på tvers av kommunen, vil flere av tiltakene også gjelde for hele kommunen.

Kommuneoverlege Yvonne Hagerup understreker at det har vært en betydelig økning i antall smittetilfeller i Stange kommune de siste dager, med 21 tilfeller fra og med 16.mai. Vi vurderer det som nødvendig å innføre lokale tiltak for å forhindre et større utbrudd med koronavirus. De fleste av de siste dagers tilfeller er tilknyttet et utbrudd ved Nordstad barnehage i Ottestad, hvor det foreløpig er påvist 14 tilfeller blant barn og ansatte. Utbruddet har potensiale til å bidra til stor smittespredning lokalt og regionalt.

– Man vet at mange barn får milde eller ingen symptomer, og det er følgelig en risiko for at søsken/foreldre som ikke lenger er i ventekarantene kan spre smitte videre, sier Hagerup. Siden dette utbruddet omfatter barnefamilier, med barn i ulike aldre, vurderes risikoen for smittespredning til å være såpass høy at det anses forholdsmessig å innføre lokale tiltak med umiddelbar virkning fra 18.05.2021 til og med 26.05.2021:
 

Tiltaksnivå skoler og barnehager:

 • Det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Ottestad
   

Forskriftsfestede tiltak:

 • Antallsbegrensning ved arrangementer som for eksempel idretts- og kulturarrangement, konferanser, medlemsmøter med videre. Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
  • Inntil 10 personer innendørs uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser.
  • Inntil 50 personer med faste tilviste plasser i begravelser og bisettelser.
  • Inntil 50 personer utendørs.
 • Treningssentre, yogastudioer, idrettshaller, svømmehaller og lignende steder skal holdes stengt, likevel slik at rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør kan gjennomføres.
   

Anbefalinger:

 • At befolkningen har lav terskel for å teste seg raskest mulig ved symptomer. Dette gjelder både barn og voksne.
 • At det holdes 2 meter avstand til andre enn de man bor med.
 • At alle unngår besøk i private hjem
 • At hjemmekontor og digitale møter er hovedregel.
 • At fritidsaktiviteter for både barn og voksne, innendørs og utendørs, stanses. Dette inkluderer også kulturskolen.
 • At Stangeinnbyggere ikke deltar på fritidsaktiviteter i andre kommuner
 • At Stangeinnbyggere ikke benytter seg av treningssenter, svømmehall e.l. i annen kommune.
   

Kommunen følger øvrige nasjonale tiltak.

 

Vaksinering i Stange går som planlagt

Kommunedirektør Kaija Eide Drønen understreker at den planlagte vaksineringen i Stangehallen foregår som planlagt, og blir ikke berørt av innførte lokale tiltak. Mer informasjon om koronavaksinasjon i Stange finner du her.