De sentrale tariffpartene i kommunesektoren er i mekling om resultatet av årets lønnsoppgjør. Om partene ikke kommer til enighet i meklingen innen midnatt 26. mai, vil det bli streik.

Første mulige streikedag er 27. mai fra arbeidstidens start. Til sammen er det sendt streikevarsel på 50 ansatte i Stange kommune. 

Disse kan bli tatt ut i streik:

 • 9 ansatte i Eiendomsavdelingen
 • 4 ansatte i Kommunal Teknikk
 • 6 ansatte i Kultur og Fritid
 • 3 ansatte i NAV Stange
 • 1 ansatt i  HRU
 • 1 ansatt i stab Kommunalsjef Helse og omsorg
 • 9 ansatte i HR- og informasjonsavdelingen
 • 3 ansatte i Tilrettelagte Tjenester
 • 5 ansatte i Tjenesteenheten
 • 7 ansatte i Økonomiavdelingen
 • 1 ansatt ved Stange helse og omsorgssenter
 • 1 ansatt ved Stange ungdomsskole

Det er sendt ut egen informasjon til de virksomheter som er berørt av varsel om plassfratredelse. Blir det konflikt fra den 27.5. vil det sendes ut informasjon fortløpende om håndtering av streiken og konsekvenser denne vil få.